Skip to main content
Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Naše školní družina chce nabídnout bezpečné a podnětné prostředí pro Vaše děti.

Ve ŠD se uskutečňují zájmové a odpočinkové činnosti a také nenásilnou a zábavnou formou příprava na vyučování.

Podporujeme pohyb v přírodě, snažíme se děti vést k samostatnosti a vlastní iniciativě v kvalitním vyplňování volného času. Prohlubujeme u dětí vztah k přírodě a ekologii. Rozvíjíme hrou technické myšlení a znalosti ve všech oblastech. Učíme děti prožitkem.

NAŠE PRAVIDLA →