Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Naše školní jídelna zajišťuje celodenní stravování v rámci mateřské školy, obědy kromě dětí a zaměstnanců školy odebírají také cizí strávníci. Žáci mají možnost se podílet na tvorbě jídelního lístku a dávat návrhy svých oblíbených jídel, následně samozřejmě vedoucí kuchyně jídelníček poskládá tak, aby odpovídal požadavkům na vyváženou stravu dětí.

Ceny stravného od 1. 9. 2022:

MŠ 3-6 let: 44,- Kč

ZŠ 7-10 let: 34,- Kč

ZŠ 11-14 let: 38,- Kč

Cizí strávníci: 80,- Kč

ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU

Od 1. 5. 2023 dochází ke změně bankovního účtu k platbě stravného.

Do 30. 4. 2023 lze platit na starý účet, od 1. 5. 2023 výhradně na nový účet u České spošitelny a.s.

č. ú.: 6490269359 / 0800

 

 

 

 

Jídelní lístek 18. 9. - 22. 9. 2023

Jídelní lístek 25. 9. - 29. 9. 2023