Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jsme jednotřídní mateřská škola rodinného typu s nižším počtem dětí a heterogenním uspořádáním třídy. Respektujeme individuální rozvojové potřeby a možnosti jednotlivých dětí. Snažíme se, aby čas prožitý ve školce byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.

Vánoční besídka

Ve středu 7.12. proběhla ve školní tělocvičně tradiční vánoční besídka, které se účastní všechny děti ze školky i školáci. Letos rodičům a ostatním divákům předvedli nejdřív Andělskou pohádku, kterou nacvičili společně, pak s kytarovým doprovodem zazpívali několik koled. Po skončení programu se všichni přesunuli do jídelny, kde byly připravené prodejní trhy s výrobky dětí a také občerstvení, do jehož přípravy se zapojili i ti nejmenší.

Živý betlém

Ve čtvrtek 15.12. si žáci a děti vyzkoušeli formou zážitkového divadla zahrát vánoční příběh, který se udál veměstě Betlémě. Herci dětem půjčili kostýmy a každý dostal svou roli. Zapojeni byli všichni, kteří se chtěli zúčastnit.

Mikuláš

Jako již tradičně každý rok se žáci ze školy převlékli do kostýmů čertů, andílků a Mikuláše a šli navštívit školkové děti, které jim zazpívaly společně několik písniček a za to také dostaly odměnu.

První sníh

Zima ještě pořádně nezačala, ale i první sníh se musí využít! Procházka do parku, ke kapličce a první ježdění na lopatách.

Barevný podzim

Každé hezké počasí se musí využít k procházce. Děti ze školky si užívaly krásné barvy podzimu v okolí školy, sbíraly kaštany pro zvířátka na zimu a cestou na Blatenský vrch zkoumaly houby jedlé i nejedlé. Na louce nad školou také pouštěly draka a vydaly se také na výpravu do Jindřišských skal.

Halloweenské řádění

Školkové děti si udělaly strašidelnou diskotéku a řádily v maskách, až se škola otřásala.

PČR ve škole

Ve čtvrtek 3. 11. do naší školy zavítala paní policistka v rámci spolupráce s Krajským ředitelstvím Policie Karlovarského kraje, která poučila děti ve školce i žáky ve škole o základech bezpečnosti. Povídání proběhlo odděleně pro školkové a školáky kvůli přizpůsobení úrovně výkladu.

Ve školce si mohly děti prohlédnout některé policejní vybavení jako jsou pouta, obušek a uniforma. Školáci měli povídání zaměřené na dopravní výchovu a ochranné prvky pro chodce, prohlédli si také časopis Ajax, ve kterém jsou různé úkoly s touto tematikou. Všichni se nakonec potkali u policejního auta, ve kterém bylo další vybavení jako neprůstřelná vesta, kterou si mohli potěžkat, policejní kolečko a na závěr děti policejní auto pozdravilo majáky i sirénou.

Sférické kino

V pondělí 24. 10. 2022 žáci ze školy spolu s dětmi ze školky vyrazili do sférického kina ve škole v Abertamech. Promítání proběhlo v nafouknutém stanu, kde žáci leželi na zemi a film sledovali na stropě a stěnách kolem sebe, což vyvolává dojem přímé účasti v ději. Zhlédli příběh z moře, objevilo se zde spoustu mořských živočichů a rostlin, ale hlavním tématem bylo třídění a nakládání s odpady, které má vliv na čistotu moře a podmořský život.

Ukliďme Česko

V pátek 16. 9. 2022 i přes nepříliš pěkné počasí proběhla akce s názvem Ukliďme Česko, do níž se zapojili žáci školy i školky. Každý dostal jednorázové gumové rukavice, pevné odpadkové pytle a vyrazilo se do akce. Školáci zvládli projít celou cyklostezku z Horní Blatné až do Perninku, děti ze školky vyrazily s paní učitelkou směrem na koupaliště.