Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

MATEŘSKÁ ŠKOLA - 2022/2023

Jsme jednotřídní mateřská škola rodinného typu s nižším počtem dětí a heterogenním uspořádáním třídy. Respektujeme individuální rozvojové potřeby a možnosti jednotlivých dětí. Snažíme se, aby čas prožitý ve školce byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.

Muzeum v Horní Blatné

Ve středu 28. 6. navštívily děti ze školky muzeum v Horní Blatné. Expozice je zaměřena na historii naší hornické obce, jsou zde ukázky výrobků z firmy Blex a výstava ručních krajek. Děti také oslovil zmenšený model města Horní Blatná, kde si mohl každý najít svůj dům.

Vycházky po okolí

Školkové děti každý den vyráží na vycházky po okolí, kdy i dvouleťáci jsou zvyklí ujít bez potíží delší trasy. Díky tomu se dostanou na většinu turisticky zajímavých míst v naší obci. Na fotkách jsou vidět koupaliště, štola Vavřinec, vlčí a ledová jáma.

Obora Hájek

V úterý 13. 6. vyrazily školkové děti do obory v Hájku, která spadá pod Lesy ČR. Průvodci po naučné stezce, která tudy vede, jim byli čtyři hajní, kteří mají oboru na starost. S dětmi si povídali o tom, co je náplní jejich práce, co se v průběhu roku v lese děje, jak se zvířata chovají a co vše je potřeba na zimu připravit. Děti si také prohlédly různá paroží a kožešiny. Po besedě proběhlo opékání buřtů.

Opékání buřtů

Ve čtvrtek 1. 6., tedy na Mezinárodní den dětí, si děti ze školky místo svačinky opekly buřty na školkové zahradě. Paní učitelka je také poučila o bezpečném pohybu kolem ohniště a o možných rizicích spojených s rozděláváním ohně ve volné přírodě.

Fotbal školek Pernink

Ve čtvrtek 25. 5. se naši větší školkoví zúčastnili fotbalového turnaje mezi školkami z Perninku, Abertam a Horní Blatné. Na fotbalovém hřišti v Perninku pan učitel Martin Jelínek připravil 4 menší hrací plochy, vytvořila se družstva a podle rozpisu hráli jednotlivé týmy proti sobě. Na svačinu bylo připravené ovoce, hrací doba se upravovala podle možností všech dětí. Na závěr turnaje všichni účastníci dostali medaili.

Domeček na zahradě

V druhé polovině května se na školkové zahradě objevila novinka – domeček pro děti. Velký dík za realizaci patří všem zúčastněným: hasičům za dovoz, rodince z bývalých jeslí za prvotní nátěr proti škůdcům, partě od kostela za vybudování podezdívky, a nakonec zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům za konečnou stavbu. Kvůli GDPR radši nejmenuji, ale jméno hlavního stavbyvedoucího, Hynka Tyrmera, by zde jistě zaznít mělo. Ještě jednou všem děkujeme!

Statek Milíkov

V pátek 19. 5. se předškoláci s prvňáčky připojili k žákům z Abertam a navštívili statek v Milíkově. Exkurze byla zaměřena na seznámení se starými řemesly a zemědělským zpracováním plodin. Prohlédli si vybavení domácnosti, zkusili si cepem mlátit obilí, podojit krávu a proběhla i soutěž družstev v jízdě na dřevěném koni.

Jeseteří farma Bečov

Ve středu 17. 5. jsme se s žáky a předškoláky vyrazili podívat na jeseteří farmu v Bečově. Nejprve nás pan provozovatel zavedl do líhně, kde jsme si prohlédli různě staré ryby v oddělených kádích a vysvětlil nám, jak odchov probíhá – od výtěru až po vysazení ryb do venkovní vody. Potom jsme prošli venkovním areálem, kde byly v jednotlivých sádkách rozděleny ryby podle stáří a tedy podle velikosti. Děti si mohly vzít do ruky malého jesetera a u jiného oddělení společně „pochovat“ dospělou rybu, která už byla ve velikosti k prodeji. Kromě jeseterů jsme zde viděli také pstruhy duhové a koi kapry, jejichž odchovem se na farmě okrajově také zabývají.

Statek Abertamy

Ve středu 29. 3. jsme se všichni školáci i školkoví vydali do Abertam na Horský statek. Prošli jsme celým areálem, potkali se nejprve s pasteveckými psy a dozvěděli se, jak pracují se stádem ovcí na louce. Potom jsme viděli několik skupin ovcí rozdělených podle druhů a mohli si pohladit malá jehňátka. V další hale jsme se podívali do výrobny krmiva a nakonec si všechny děti vlezly do největšího traktoru, který seká v létě trávu na velkých loukách.

Chtěli bychom velice poděkovat za možnost si statek s dětmi prohlédnout takto zblízka, hlavně slečně Adéle, která nás provedla a odpovídala nejen dětem na všechny otázky.

Vánoční besídka

Ve středu 7.12. proběhla ve školní tělocvičně tradiční vánoční besídka, které se účastní všechny děti ze školky i školáci. Letos rodičům a ostatním divákům předvedli nejdřív Andělskou pohádku, kterou nacvičili společně, pak s kytarovým doprovodem zazpívali několik koled. Po skončení programu se všichni přesunuli do jídelny, kde byly připravené prodejní trhy s výrobky dětí a také občerstvení, do jehož přípravy se zapojili i ti nejmenší.

Živý betlém

Ve čtvrtek 15.12. si žáci a děti vyzkoušeli formou zážitkového divadla zahrát vánoční příběh, který se udál veměstě Betlémě. Herci dětem půjčili kostýmy a každý dostal svou roli. Zapojeni byli všichni, kteří se chtěli zúčastnit.

Mikuláš

Jako již tradičně každý rok se žáci ze školy převlékli do kostýmů čertů, andílků a Mikuláše a šli navštívit školkové děti, které jim zazpívaly společně několik písniček a za to také dostaly odměnu.

První sníh

Zima ještě pořádně nezačala, ale i první sníh se musí využít! Procházka do parku, ke kapličce a první ježdění na lopatách.

Barevný podzim

Každé hezké počasí se musí využít k procházce. Děti ze školky si užívaly krásné barvy podzimu v okolí školy, sbíraly kaštany pro zvířátka na zimu a cestou na Blatenský vrch zkoumaly houby jedlé i nejedlé. Na louce nad školou také pouštěly draka a vydaly se také na výpravu do Jindřišských skal.

Halloweenské řádění

Školkové děti si udělaly strašidelnou diskotéku a řádily v maskách, až se škola otřásala.

PČR ve škole

Ve čtvrtek 3. 11. do naší školy zavítala paní policistka v rámci spolupráce s Krajským ředitelstvím Policie Karlovarského kraje, která poučila děti ve školce i žáky ve škole o základech bezpečnosti. Povídání proběhlo odděleně pro školkové a školáky kvůli přizpůsobení úrovně výkladu.

Ve školce si mohly děti prohlédnout některé policejní vybavení jako jsou pouta, obušek a uniforma. Školáci měli povídání zaměřené na dopravní výchovu a ochranné prvky pro chodce, prohlédli si také časopis Ajax, ve kterém jsou různé úkoly s touto tematikou. Všichni se nakonec potkali u policejního auta, ve kterém bylo další vybavení jako neprůstřelná vesta, kterou si mohli potěžkat, policejní kolečko a na závěr děti policejní auto pozdravilo majáky i sirénou.

Sférické kino

V pondělí 24. 10. 2022 žáci ze školy spolu s dětmi ze školky vyrazili do sférického kina ve škole v Abertamech. Promítání proběhlo v nafouknutém stanu, kde žáci leželi na zemi a film sledovali na stropě a stěnách kolem sebe, což vyvolává dojem přímé účasti v ději. Zhlédli příběh z moře, objevilo se zde spoustu mořských živočichů a rostlin, ale hlavním tématem bylo třídění a nakládání s odpady, které má vliv na čistotu moře a podmořský život.

Ukliďme Česko

V pátek 16. 9. 2022 i přes nepříliš pěkné počasí proběhla akce s názvem Ukliďme Česko, do níž se zapojili žáci školy i školky. Každý dostal jednorázové gumové rukavice, pevné odpadkové pytle a vyrazilo se do akce. Školáci zvládli projít celou cyklostezku z Horní Blatné až do Perninku, děti ze školky vyrazily s paní učitelkou směrem na koupaliště.