Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ve školním roce 2023/2024 navštěvují naši školu žáci 2. a 4. ročníku, jeden žák je vzděláván podle ŠVP ZŠS. Díky malému počtu dětí a rodinnému prostředí máme možnost individuálně přistupovat ke každému žákovi a reagovat tak na jeho specifické potřeby v procesu vzdělávání. Výuku někdy spojujeme do tematických bloků a také využíváme krásné přírody v okolí naší školy, ať už k procházkám nebo vyučování v terénu.

V rámci prevence patologických jevů a diagnostiky žáků spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem v Karlových Varech.

Festival pohádek KV

Ve středu 18. 10. se naši žáci a starší školkové děti zúčastnili promítání pásma večerníčků v rámci Festivalu pohádek v kině Drahomíra v Karlových Varech. Cestu do Varů absolvovali vlakem, zpátky je dovezlo obecní auto. Viděli například různé příběhy Krtečka, kocoura Mikeše, Macha a Šebestové a další.

DFF Ostrov

V pondělí 9. 10. vyrazili naši žáci do kina na promítání filmu v rámci Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově. Viděli pohádku Největší dar, jejíž děj se odehrává v době pohanských bohů na našem území. Ti se setkávají s obyvateli malé valašské vísky a navzájem si vstupují do života.

Botanická zahrada Bečov

V pátek 15. 9. navštívili školáci i školkoví Bečovskou botanickou zahradu. Během úvodního povídání zaznělo pár písniček. Potom si vyzkoušeli výrobu vlastního moštu, který mohli ochutnat. Během následné procházky zahradou paní průvodkyně ukázala dětem různé druhy ovoce a zeleniny, které se zde pěstují.