Skip to main content
Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 navštěvovalo naši školu 9 žáků ve třech ročnících. Díky malému počtu dětí a rodinnému prostředí máme možnost individuálně přistupovat ke každému žákovi a reagovat tak na jeho specifické potřeby v procesu vzdělávání. Výuku někdy spojujeme do tematických bloků a také využíváme krásné přírody v okolí naší školy, ať už k procházkám nebo vyučování v terénu.

V rámci prevence patologických jevů a diagnostiky žáků spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem v Karlových Varech.

Vysvědčení

V pátek 30. 6. naši žáci také dostali svá závěrečná vysvědčení. S některými jsme se viděli naposledy, protože od září nastoupí do jiných škol, takže i slzička ukápla. Přejeme všem krásné prázdniny a mnoho úspěchů v dalším školním roce, ať už na naší škole nebo jinde.

Červená jáma

Ve čtvrtek 29. 6. vyrazili naši žáci na delší pěší výlet na Červenou jámu. Cesta tam vedla podél blatenského příkopu, na Červené jámě si dali svačinku a drobné občerstvení a cestou zpátky do školy prošli lesem přes Blatenský vrch. I přes náročnou trasu to všichni zvládli velmi statečně a předposlední den školy si užili.

Výlet do Karlových Varů

Ve středu 21. 6. vyrazili školáci vlakem na výlet do Karlových Varů. První zastávkou byla ochutnávka lázeňských pramenů, na kterou byli všichni vybaveni svými kalíšky. Následovala cesta lanovkou na Dianu, kde navštívili motýlí dům. Kolem rozhledny si také prohlédli místní mini zoo, kde se zrovna vystavoval bílý páv a proběhlo krmení malých prasátek. Po cestě zpět na nádraží se žáci zastavili na jídlo v McDonaldu, protože oběd ve škole by kvůli pozdějšímu návratu vlakem nestihli.

Tělocvik venku

Okolí školy se snažíme ve výuce maximálně využívat, ať už jde o zkoumání přírody v rámci prvouky nebo sportovní aktivity venku v rámci tělocviku.

Den s Ajaxem

V pondělí 19. 6. se školáci zúčastnili dopoledního programu v Záchranném kruhu v Karlových Varech „Den s Ajaxem“. Setkali se zde s několika dalšími školami, které v rámci školního roku pracovaly s preventistkou PČR s pracovním sešitem s Ajaxem. V rámci dopoledne proběhlo několik ukázek různých policejních aktivit, následovaly soutěže mezi školními družstvy, vyhodnocení a uzavření školního roku.

Vycházka Potůčky

V úterý 13. 6. vyrazili školáci po svačinové přestávce na turistickou vycházku do sousední obce Potůčky. Cestou lesem se zaměřili na rostliny, které lze v našich lesích najít.

Zkoumáme přírodu kolem sebe

Ve čtvrtek 8. 6. se naši školáci zúčastnili projektového dne ve škole v Perninku v rámci IROP s názvem Zkoumáme přírodu kolem sebe. První částí byla poznávačka našich běžných rostlin, dřevin i bylin. Ve druhé části žáci za použití mikroskopů prozkoumali nejprve slupku cibule a potom si mohli vybrat z dalších připravených preparátů, k dispozici byl například mravenec, list kopřivy a spousta dalších.

Kolonádní pohárek

V rámci výtvarné výchovy se naši žáci zapojili do 2. ročníku soutěže Kolonádní pohárek vyhlášené Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání. Níže popis z webu soutěže:

„Soutěž umožňuje žákům vhled do sféry kreativního průmyslu a jeho fungování. Nabízí jim možnost navrhnout si a těm nejlepším i realizovat vlastní výtvarný návrh dekoru na tradiční, s lázněmi spjatý předmět, lázeňský pohárek.“

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak se s úkolem naši žáci poprali.

Domečky

Výuku výtvarné výchovy a pracovních činností realizujeme při pěkném počasí také v přírodě. Přírodních materiálů žáci tentokrát využili ke stavbě domečků a obydlí pro skřítky.

Techmania Plzeň

Ve čtvrtek 1. 6. vyrazili naši žáci do Techmania Science Center v Plzni, což byla jejich odměna za umístění v soutěži Nech brouka žít. Nejprve navštívili tamější planetárium, kde zhlédli projekci na velkém otočném globusu a poslechli si povídání o naší planetě i dalších ve Sluneční soustavě. Při druhé projekci s využitím 3D brýlí viděli krátký film o výcviku astronautů pro let do vesmíru. Další části v Techmanii už žáci absolvovali v menších skupinkách a každý měl možnost si vše vyzkoušet a osahat na vlastní kůži.

Pravěk

Pravěk byl jedním z dlouhodobějších témat při výtvarné výchově. Žáci vytvořili vlastní podobizny jako pravěcí lidé, z přírodních materiálů si vyrobili pravěké zbraně a zkusili si také představit, jak by mohla vypadat taková pravěká hostina.

Domeček na zahradě

V druhé polovině května se na školkové zahradě objevila novinka – domeček pro děti. Velký dík za realizaci patří všem zúčastněným: hasičům za dovoz, rodince z bývalých jeslí za prvotní nátěr proti škůdcům, partě od kostela za vybudování podezdívky, a nakonec zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům za konečnou stavbu. Kvůli GDPR radši nejmenuji, ale jméno hlavního stavbyvedoucího, Hynka Tyrmera, by zde jistě zaznít mělo. Ještě jednou všem děkujeme!

Oblečení pro lesní vílu

V úterý 23. 5. se naši žáci zúčastnili projektového dne v rámci IROP ve škole v Perninku. Jejich úkolem bylo využít přírodní materiály, které dostali nebo nasbírali v okolí školy, a vyrobit kostým pro lesní vílu nebo skřítka. Žáci zvolili výrobu v reálné velikosti, Terezka se tedy stala vílou a ostatní jí vyráběli oblečení přímo na míru.

AVE ekologie

V pondělí 22. 5. do školy přijeli zástupci nejdecké pobočky firmy AVE, která se v naší obci stará o svoz komunálního i tříděného odpadu. Pro žáky měli připravené různé aktivity a soutěže, které byly zaměřené na třídění odpadu, recyklaci a seznámili se s procesem zpracování odpadu na skládkách a v třídírnách. Po splnění připravených úkolů žáci obdrželi drobné dárky.

Statek Milíkov

V pátek 19. 5. se předškoláci s prvňáčky připojili k žákům z Abertam a navštívili statek v Milíkově. Exkurze byla zaměřena na seznámení se starými řemesly a zemědělským zpracováním plodin. Prohlédli si vybavení domácnosti, zkusili si cepem mlátit obilí, podojit krávu a proběhla i soutěž družstev v jízdě na dřevěném koni.

Plavání 2023

Květnové úterky patřily plavání. Naši žáci jezdili do Nových Hamrů do Hotelu Malamut, který disponuje krytým bazénem. Zde absolvovali kurz plavání, který je součástí našeho ŠVP. Instruktorkou byla MgA. Šárka Gigalová, kvalifikovaný trenér plavání dětí, kterou naši žáci znají ze školy. Vzhledem k počtu mohla všechny aktivity přizpůsobovat individuálním potřebám jednotlivých žáků, poskytla jim také plavecké pomůcky. Prvotním cílem je hlavně naučit žáky pohybovat se ve vodě, odhadnout své schopnosti a dodržovat bezpečnostní pravidla.

Jeseteří farma Bečov

Ve středu 17. 5. jsme se s žáky a předškoláky vyrazili podívat na jeseteří farmu v Bečově. Nejprve nás pan provozovatel zavedl do líhně, kde jsme si prohlédli různě staré ryby v oddělených kádích a vysvětlil nám, jak odchov probíhá – od výtěru až po vysazení ryb do venkovní vody. Potom jsme prošli venkovním areálem, kde byly v jednotlivých sádkách rozděleny ryby podle stáří a tedy podle velikosti. Děti si mohly vzít do ruky malého jesetera a u jiného oddělení společně „pochovat“ dospělou rybu, která už byla ve velikosti k prodeji. Kromě jeseterů jsme zde viděli také pstruhy duhové a koi kapry, jejichž odchovem se na farmě okrajově také zabývají.

Klášter Teplá

Ve středu 10. 5. se naši třeťáci spolu se žáky z Abertam podívali do kláštera v Teplé, kde si vyzkoušeli dobové vyučování. Nejprve proběhla hodina náboženství v kostele, pak se žáci přesunuli do učebny, kde měli hodinu krasopisu. Vyzkoušeli si psaní na břidlicové tabulky a také perem s inkoustem se naučili abecedu kurent. V hodině počtů se seznámili s dříve používanými jednotkami (tucet, veletucet, kopa, velekopa). Na závěr proběhla hodina čtení s dobovými čítankami.

Čarodějnický den

V pátek 28. 4. proběhlo ve škole čarodějnické dopoledne. Žáci i učitelé přišli v tematických kostýmech a výuka proběhla formou projektového dne. Nejprve si každý vyrobil vlastní malou čarodějnici z přírodních materiálů. Následovala výroba lektvaru, ochutnávka a výběr nejlepšího. Potom žáci na stanovištích po škole plnili úkoly výměnou za ingredience do lektvaru pro hlavní čarodějnici, v tělocvičně absolvovali překážkovou dráhu na koštěti. Jedním z úkolů bylo také poskládat rozbité kouzelné zrcadlo a nakonec všichni společně vyrobili velkou čarodějnici.

Exkurze gymnázium Ostrov

V pátek 21. 4. navštívili školáci a předškoláci 3D laboratoř Gymnázia Ostrov. Nejprve zhlédli ukázky pohádky o dinosaurech, ze života motýlů a o lidském těle s využitím 3D brýlí. Potom měli za úkol vytvořit z předtištěných kruhů 4 živočichy. Ve druhé třídě potom pomocí mikroskopů zkoumali různé druhy hmyzu a rostlin. Poděkování patří RNDr. Kateřině Ledvinové, která žáky celou exkurzí provedla a dokázala všechny upoutat a nadchnout.

Statek Abertamy

Ve středu 29. 3. jsme se všichni školáci i školkoví vydali do Abertam na Horský statek. Prošli jsme celým areálem, potkali se nejprve s pasteveckými psy a dozvěděli se, jak pracují se stádem ovcí na louce. Potom jsme viděli několik skupin ovcí rozdělených podle druhů a mohli si pohladit malá jehňátka. V další hale jsme se podívali do výrobny krmiva a nakonec si všechny děti vlezly do největšího traktoru, který seká v létě trávu na velkých loukách.

Chtěli bychom velice poděkovat za možnost si statek s dětmi prohlédnout takto zblízka, hlavně slečně Adéle, která nás provedla a odpovídala nejen dětem na všechny otázky.

Autorské čtení

V pondělí 27. 3. naši žáci vyrazili do školy v Perninku, kde proběhlo setkání se spisovatelkou Luciou Magašvári. Žákům nejprve představila svou knihu Dole, jejíž děj se odehrává v oblasti Krušnohoří. Proběhlo autorské čtení ukázky z této knihy a následovala beseda a povídání.

Lyžák 2023

V týdnu od 6. 3. do 10. 3. se všichni naši školáci zúčastnili lyžařského výcviku v areálu SKIPOT Potůčky. Celý týden se jim věnovali nejméně dva instruktoři, kteří je nejprve naučili zásady bezpečného pohybu na svahu, potom používání vleku a následoval nácvik sjezdu na lyžích. V závěru výcviku všichni zvládli sjezd velkého kopce, po absolvování také obdrželi diplom.

Tímto bychom chtěli poděkovat panu Plachému za skvělé podmínky a lyžařské škole Ryba, jmenovitě instruktorům Honzovi a Vojtovi za trpělivost a těšíme se na další spolupráci.

Babička drsňačka

Ve čtvrtek 16. 3. jsme společně se žáky z Abertam vyrazili do Karlovarského městského divadla na představení Babička drsňačka. Jednalo se o hrané představení zpracované podle stejnojmenné knihy od autora Davida Walliamse, kterou naši žáci před 2 lety četli v rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti v projektu MAP. I ti nejmladší, kteří knihu předem neznali, si divadlo velmi užili a po náročné akci si cestou autobusem všichni zdřímli.

Doctor Dancer

Ve středu 18. 1. se naši žáci zúčastnili sportovně-tanečního dopoledne ve školní tělocvičně. Zapojili se všichni žáci od 1. do 9. ročníku ze škol v Horní Blatné, Abertamech a Perninku. Doctor Dancer žáky naučil v rámci 2hodinového bloku nejprve pár složitějších tanečních prvků, které následně spojil do ucelené choreografie. Tu pak na závěr všichni žáci předvedli učitelům jako společné vystoupení.

Programování Berušky

Přestože výuku informatiky žáci absolvují až od 4. ročníku, začleňujeme některé aktivity už od 1. třídy, samozřejmě v jednodušší formě. Prvňáci si osahali programovatelné roboty BlueBot, kterým vytvořili překážkovou dráhu, jež se snažili překonat.

Konstrukční činnosti

Do školy jsme pořídili nové stavebnice. Žáci se jich ujali velmi nadšeně a nejprve každý tvořil svou stavbu sám, následně se pokusili o jednu společnou. Při těchto aktivitách dochází k rozvoji nejen motorických schopností, konstrukčních dovedností a představivosti, ale také k prohlubování tzv. soft skills, jako jsou týmová práce, kreativita, řešení problémů a také organizace práce a rozdělení funkcí ve skupině.

Vánoční posezení s Ježíškem

Ve čtvrtek 22. 12. si žáci užili poslední školní den před vánočními prázdninami. Dokončili své obrázky z adventního kalendáře, rozdali si dárky a ochutnali různé druhy cukroví. Také si porovnali vánoční tradice u nás a v jiných zemích.

Tělocvik na sněhu

V rámci tělesné výchovy si žáci zvyšují svou fyzickou zdatnost také mimo tělocvičnu. Tentokrát si užili první sníh a společnými silami postavili sněhuláka na hřišti za školou. Vyzkoušeli také sjezdy na lopatě.

Setkání škol v odborné učebně

V pátek 9. 12. naši žáci v rámci spolupráce s okolními školami navštívili základní školu v Hroznětíně, kde jim byla představena nová odborná učebna. Pomůcky, kterými je třída vybavena, lze využívat v několika různých předmětech a odpovídají také požadavkům na využití nových technologií ve vzdělávání podle nového RVP.

Vánoční besídka

Ve středu 7. 12. proběhla ve školní tělocvičně tradiční vánoční besídka, které se účastní všechny děti ze školky i školáci. Letos rodičům a ostatním divákům předvedli nejdřív Andělskou pohádku, kterou nacvičili společně, pak s kytarovým doprovodem zazpívali několik koled. Po skončení programu se všichni přesunuli do jídelny, kde byly připravené prodejní trhy s výrobky dětí a také občerstvení, do jehož přípravy se zapojili i ti nejmenší.

Živý betlém

Ve čtvrtek 15. 12. si žáci a děti vyzkoušeli formou zážitkového divadla zahrát vánoční příběh, který se udál veměstě Betlémě. Herci dětem půjčili kostýmy a každý dostal svou roli. Zapojeni byli všichni, kteří se chtěli zúčastnit.

Mikuláš

Jako již tradičně každý rok se žáci ze školy převlékli do kostýmů čertů, andílků a Mikuláše a šli navštívit školkové děti, které jim zazpívaly společně několik písniček a za to také dostaly odměnu.

PČR ve škole

Ve čtvrtek 3. 11. do naší školy zavítala paní policistka v rámci spolupráce s Krajským ředitelstvím Policie Karlovarského kraje, která poučila děti ve školce i žáky ve škole o základech bezpečnosti. Povídání proběhlo odděleně pro školkové a školáky kvůli přizpůsobení úrovně výkladu.

Ve školce si mohly děti prohlédnout některé policejní vybavení jako jsou pouta, obušek a uniforma. Školáci měli povídání zaměřené na dopravní výchovu a ochranné prvky pro chodce, prohlédli si také časopis Ajax, ve kterém jsou různé úkoly s touto tematikou. Všichni se nakonec potkali u policejního auta, ve kterém bylo další vybavení jako neprůstřelná vesta, kterou si mohli potěžkat, policejní kolečko a na závěr děti policejní auto pozdravilo majáky i sirénou.

Halloween u nás

V pondělí 31. 10. proběhlo halloweenské vyučování také v naší škole. První dvě hodiny se žáci učili, i když zadání úkolů bylo tematicky laděné. Po svačině si všichni vyrobili strašidelná trička pomocí textilních barev, potom společně umíchali a dali péct dýňový koláč a následně plnili úkoly. Ty obsahovaly různé učivo – od čtení a počítání, přes prvouku až k tělesné výchově. Za plnění na stanovištích žáci získávali obrázky dýní, které si pak vybarvili a vyrobili si z nich girlandu. Odpoledne měli ještě v družině připravenou menší párty.

Sférické kino

V pondělí 24. 10. 2022 žáci ze školy spolu s dětmi ze školky vyrazili do sférického kina ve škole v Abertamech. Promítání proběhlo v nafouknutém stanu, kde žáci leželi na zemi a film sledovali na stropě a stěnách kolem sebe, což vyvolává dojem přímé účasti v ději. Zhlédli příběh z moře, objevilo se zde spoustu mořských živočichů a rostlin, ale hlavním tématem bylo třídění a nakládání s odpady, které má vliv na čistotu moře a podmořský život.