Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ve školním roce 2022/2023 navštěvuje naši školu 9 žáků ve třech ročnících. Díky malému počtu dětí a rodinnému prostředí máme možnost individuálně přistupovat ke každému žákovi a reagovat tak na jeho specifické potřeby v procesu vzdělávání. Výuku někdy spojujeme do tematických bloků a také využíváme krásné přírody v okolí naší školy, ať už k procházkám nebo vyučování v terénu.

V rámci prevence patologických jevů a diagnostiky žáků spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem v Karlových Varech.

Lyžák 2023

V týdnu od 6. 3. do 10. 3. se všichni naši školáci zúčastnili lyžařského výcviku v areálu SKIPOT Potůčky. Celý týden se jim věnovali nejméně dva instruktoři, kteří je nejprve naučili zásady bezpečného pohybu na svahu, potom používání vleku a následoval nácvik sjezdu na lyžích. V závěru výcviku všichni zvládli sjezd velkého kopce, po absolvování také obdrželi diplom.

Tímto bychom chtěli poděkovat panu Plachému za skvělé podmínky a lyžařské škole Ryba, jmenovitě instruktorům Honzovi a Vojtovi za trpělivost a těšíme se na další spolupráci.

Babička drsňačka

Ve čtvrtek 16. 3. jsme společně se žáky z Abertam vyrazili do Karlovarského městského divadla na představení Babička drsňačka. Jednalo se o hrané představení zpracované podle stejnojmenné knihy od autora Davida Walliamse, kterou naši žáci před 2 lety četli v rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti v projektu MAP. I ti nejmladší, kteří knihu předem neznali, si divadlo velmi užili a po náročné akci si cestou autobusem všichni zdřímli.

Doctor Dancer

Ve středu 18. 1. se naši žáci zúčastnili sportovně-tanečního dopoledne ve školní tělocvičně. Zapojili se všichni žáci od 1. do 9. ročníku ze škol v Horní Blatné, Abertamech a Perninku. Doctor Dancer žáky naučil v rámci 2hodinového bloku nejprve pár složitějších tanečních prvků, které následně spojil do ucelené choreografie. Tu pak na závěr všichni žáci předvedli učitelům jako společné vystoupení.

Programování Berušky

Přestože výuku informatiky žáci absolvují až od 4. ročníku, začleňujeme některé aktivity už od 1. třídy, samozřejmě v jednodušší formě. Prvňáci si osahali programovatelné roboty BlueBot, kterým vytvořili překážkovou dráhu, jež se snažili překonat.

Konstrukční činnosti

Do školy jsme pořídili nové stavebnice. Žáci se jich ujali velmi nadšeně a nejprve každý tvořil svou stavbu sám, následně se pokusili o jednu společnou. Při těchto aktivitách dochází k rozvoji nejen motorických schopností, konstrukčních dovedností a představivosti, ale také k prohlubování tzv. soft skills, jako jsou týmová práce, kreativita, řešení problémů a také organizace práce a rozdělení funkcí ve skupině.

Vánoční posezení s Ježíškem

Ve čtvrtek 22. 12. si žáci užili poslední školní den před vánočními prázdninami. Dokončili své obrázky z adventního kalendáře, rozdali si dárky a ochutnali různé druhy cukroví. Také si porovnali vánoční tradice u nás a v jiných zemích.

Tělocvik na sněhu

V rámci tělesné výchovy si žáci zvyšují svou fyzickou zdatnost také mimo tělocvičnu. Tentokrát si užili první sníh a společnými silami postavili sněhuláka na hřišti za školou. Vyzkoušeli také sjezdy na lopatě.

Setkání škol v odborné učebně

V pátek 9. 12. naši žáci v rámci spolupráce s okolními školami navštívili základní školu v Hroznětíně, kde jim byla představena nová odborná učebna. Pomůcky, kterými je třída vybavena, lze využívat v několika různých předmětech a odpovídají také požadavkům na využití nových technologií ve vzdělávání podle nového RVP.

Vánoční besídka

Ve středu 7. 12. proběhla ve školní tělocvičně tradiční vánoční besídka, které se účastní všechny děti ze školky i školáci. Letos rodičům a ostatním divákům předvedli nejdřív Andělskou pohádku, kterou nacvičili společně, pak s kytarovým doprovodem zazpívali několik koled. Po skončení programu se všichni přesunuli do jídelny, kde byly připravené prodejní trhy s výrobky dětí a také občerstvení, do jehož přípravy se zapojili i ti nejmenší.

Živý betlém

Ve čtvrtek 15. 12. si žáci a děti vyzkoušeli formou zážitkového divadla zahrát vánoční příběh, který se udál veměstě Betlémě. Herci dětem půjčili kostýmy a každý dostal svou roli. Zapojeni byli všichni, kteří se chtěli zúčastnit.

Mikuláš

Jako již tradičně každý rok se žáci ze školy převlékli do kostýmů čertů, andílků a Mikuláše a šli navštívit školkové děti, které jim zazpívaly společně několik písniček a za to také dostaly odměnu.

PČR ve škole

Ve čtvrtek 3. 11. do naší školy zavítala paní policistka v rámci spolupráce s Krajským ředitelstvím Policie Karlovarského kraje, která poučila děti ve školce i žáky ve škole o základech bezpečnosti. Povídání proběhlo odděleně pro školkové a školáky kvůli přizpůsobení úrovně výkladu.

Ve školce si mohly děti prohlédnout některé policejní vybavení jako jsou pouta, obušek a uniforma. Školáci měli povídání zaměřené na dopravní výchovu a ochranné prvky pro chodce, prohlédli si také časopis Ajax, ve kterém jsou různé úkoly s touto tematikou. Všichni se nakonec potkali u policejního auta, ve kterém bylo další vybavení jako neprůstřelná vesta, kterou si mohli potěžkat, policejní kolečko a na závěr děti policejní auto pozdravilo majáky i sirénou.

Halloween u nás

V pondělí 31. 10. proběhlo halloweenské vyučování také v naší škole. První dvě hodiny se žáci učili, i když zadání úkolů bylo tematicky laděné. Po svačině si všichni vyrobili strašidelná trička pomocí textilních barev, potom společně umíchali a dali péct dýňový koláč a následně plnili úkoly. Ty obsahovaly různé učivo – od čtení a počítání, přes prvouku až k tělesné výchově. Za plnění na stanovištích žáci získávali obrázky dýní, které si pak vybarvili a vyrobili si z nich girlandu. Odpoledne měli ještě v družině připravenou menší párty.

Sférické kino

V pondělí 24. 10. 2022 žáci ze školy spolu s dětmi ze školky vyrazili do sférického kina ve škole v Abertamech. Promítání proběhlo v nafouknutém stanu, kde žáci leželi na zemi a film sledovali na stropě a stěnách kolem sebe, což vyvolává dojem přímé účasti v ději. Zhlédli příběh z moře, objevilo se zde spoustu mořských živočichů a rostlin, ale hlavním tématem bylo třídění a nakládání s odpady, které má vliv na čistotu moře a podmořský život.

Halloweenské dopoledne v Abertamech

V pátek 21. 10. 2022 se naši žáci školním autobusem přepravili na základní školu v Abertamech, kde se zúčastnili Halloweenského dopoledne. Nejprve se rozdělili do družstev, kde v každém byli žáci z obou škol. Po budově byla rozmístěna stanoviště s úkoly, kterými postupně všichni prošli. Vyzkoušeli si například namotávání bonbonu na niti jazykem, strašidelné zdobení obličeje, pojídání děsivých pokrmů a spoustu dalších úkolů. Po soutěžích proběhl tematický raut, a nakonec si společně zamotali mumii a vydlabali dýni.

Dětský filmový festival Oty Hofmana

V pátek 30. 9. 2022 se žáci ZŠ zúčastnili promítání filmu Myši patří do nebe v rámci Dětského filmového festivalu Oty Hofmana. Ráno je u školy vyzvedl festivalový autobus a spolu se žáky z Abertam je dovezl do domu kultury v Ostrově, kde promítání proběhlo. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední den festivalu, naši žáci už o filmu nehlasovali a nenavazoval doprovodný program, jak byli zvyklí v minulých letech.

Ukliďme Česko

V pátek 16. 9. 2022 i přes nepříliš pěkné počasí proběhla akce s názvem Ukliďme Česko, do níž se zapojili žáci školy i školky. Každý dostal jednorázové gumové rukavice, pevné odpadkové pytle a vyrazilo se do akce. Školáci zvládli projít celou cyklostezku z Horní Blatné až do Perninku, děti ze školky vyrazily s paní učitelkou směrem na koupaliště.