Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ve školním roce 2022/2023 navštěvuje naši školu 9 žáků ve třech ročnících. Díky malému počtu dětí a rodinnému prostředí máme možnost individuálně přistupovat ke každému žákovi a reagovat tak na jeho specifické potřeby v procesu vzdělávání. Výuku někdy spojujeme do tematických bloků a také využíváme krásné přírody v okolí naší školy, ať už k procházkám nebo vyučování v terénu.

V rámci prevence patologických jevů a diagnostiky žáků spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem v Karlových Varech.

Logické hry 1

V úterý 13. 9. 2022 proběhl projektový den v rámci OP JAK s názvem Logické hry 1. Přímo ve škole nás navštívila Ing. Alena Nováková z Malé technické univerzity, jež žákům formou her a skupinové práce nastínila způsob informatického myšlení, které je nyní intenzivně podporováno a začleňováno do vzdělávacích plánů základních škol. Programu se zúčastnili také žáci mateřské školy.

Beseda s revírníkem

Ve středu 14. 9. 2022 proběhla ve škole beseda s revírníkem Karlem Štěrbou, který je zaměstnancem LČR. Původně byl naplánován program přímo v terénu, bohužel kvůli počasí proběhla „mokrá varianta“ ve škole. Žáci se dozvěděli mnoho o našich lesích, o výskytu rostlinných a živočišných druhů, o způsobu péče o les a jeho obnovu, o nevhodném chování v přírodě a také důležité informace o práci lesníka a myslivce. Pan revírník dětem také dovezl ukázat paroží a rohy různých zvířat, které se u nás vyskytují.

Navštívili jsme městskou knihovnu v Ostrově

V pondělí 12. 9. 2022 navštívili naši žáci Městskou knihovnu v Ostrově, kde se seznámili s provozem a řádem knihovny. Potom pro ně byl připraven program v dětském oddělení zaměřený na práci s knihou a textem. Nejprve jim paní knihovnice přečetla úryvek z knihy Kvak a Žbluňk, následně dostali kartičky, které seřadili podle posloupnosti děje příběhu, jež vyslechli. Po splnění úkolů měli žáci volno v dětském oddělení, paní knihovnice každému ukázala oddělení s knihami odpovídajícími jeho věku, kde si mohli žáci vybrat a prohlédnout libovolnou knihu.